دلم کلی خورااکی خوشمزه می خواد
دلم می خواد مثل یه دوره ای از زندگی لبریز بشم از امید به خودش
دلم می خواد چیزی به اسم مادر شوهر در دایره لغات ذهنی من نباشه
دلم می خواد به آدم های منفی که دنبال اذیت کردن من هستن اصلا فکر نکنم
دلم می خواد به خودم بیشتر اعتماد کنم و قبل اون به خدا
دلم می خواد به خودم بیشتر اهمیت بدم و به رشدم
دلم می خواد واسم فقط مهم این باشه که خدا هوامو داشته باشه نه هیچ کس دیگه

ادامه مطلب