پاورپوینت درس هشتم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستانپاورپوینت درس هشتم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان  

پاورپوينت درس هشتم فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاورپوينت درس دفاع از میهن فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاور پوینت دفاع از میهن, پاور پوینت ایران من پایه پنجم, پاور پوینت ایران من پنجم, پاور پوینت درس 8 (دفاع از میهن) فارسي خوانداري, پاور پوینت درس 8 دفاع از میهن, پاور پوینت درس هشتم (دفاع از میهن), پاور پوینت درس هشتم فارسي خوانداري, پاور پوینت درس هشتم فارسي خوانداري پایه پنجم, پاور پوینت فصل سوم فارسي خوانداري, پاور پوینت فصل سوم فارسي

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دوم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان  

پاورپوينت درس دوم فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاورپوينت درس فضل خدا فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاور پوینت آفرینش, پاور پوینت آفرینش پایه پنجم, پاور پوینت آفرینش پنجم, پاور پوینت درس 2 (فضل خدا) فارسي خوانداري, پاور پوینت درس 2 فضل خدا, پاور پوینت درس دوم (فضل خدا), پاور پوینت درس دوم فارسي خوانداري, پاور پوینت درس دوم فارسي خوانداري پایه پنجم, پاور پوینت فصل اول فارسي خوانداري, پاور پوینت فصل اول فارسي خوانداري پایه پنجم دبستان, پاور

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس ششم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان  

پاورپوينت درس ششم فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاورپوينت درس ایران من فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاور پوینت ایران من, پاور پوینت ایران من پایه پنجم, پاور پوینت ایران من پنجم, پاور پوینت درس 6 (سرود ملّی) فارسي خوانداري, پاور پوینت درس 6 سرود ملّی, پاور پوینت درس ششم (سرود ملّی), پاور پوینت درس ششم فارسي خوانداري, پاور پوینت درس ششم فارسي خوانداري پایه پنجم, پاور پوینت فصل سوم فارسي خوانداري, پاور پوینت فصل سوم فارسي خوانداري پایه پنجم

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان  

پاورپوينت درس اول فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاورپوينت درس تماشاخانه فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاور پوینت آفرینش, پاور پوینت آفرینش پایه پنجم, پاور پوینت آفرینش پنجم, پاور پوینت درس 1 (تماشاخانه) فارسي خوانداري, پاور پوینت درس 1 تماشاخانه, پاور پوینت درس اول (تماشاخانه), پاور پوینت درس اول فارسي خوانداري, پاور پوینت درس اول فارسي خوانداري پایه پنجم, پاور پوینت فصل اول فارسي خوانداري پایه پنجم دبستان, پاور پوینت فصل اول فارسي خوان

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس پنجم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان  

پاورپوينت درس پنجم فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاورپوينت درس دانایی و هوشیاری فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاور پوینت دانایی و هوشیاری, پاور پوینت دانایی و هوشیاری پایه پنجم, پاور پوینت دانایی و هوشیاری پنجم, پاور پوینت درس 5 (چنار و کدوبن) فارسي خوانداري, پاور پوینت درس 5 چنار و کدوبن, پاور پوینت درس پنجم (چنار و کدوبن), پاور پوینت درس پنجم فارسي خوانداري, پاور پوینت درس پنجم فارسي خوانداري پایه پنجم, پاور پوینت فصل دوم فارسي خوانداري

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس نهم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان  

پاورپوينت درس نهم فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاورپوينت درس نام آورن دیروز،امروز فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاور پوینت درس 9 نام آورن دیروز،امروز, پاور پوینت درس نهم (نام آورن دیروز،امروز, پاور پوینت درس نهم فارسي خوانداري, پاور پوینت درس نهم فارسي خوانداري پایه پنجم, پاور پوینت فصل چهارم فارسي خوانداري, پاور پوینت فصل چهارم فارسي خوانداري پایه پنجم دبستان, پاور پوینت فصل چهارم فارسي خوانداري پنجم, پاور پوینت نام آورن, پاور پوین

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس سوم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان  

پاورپوينت درس سوم فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاورپوينت درس  دانایی و هوشیاری فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاور پوینت دانایی و هوشیاری, پاور پوینت دانایی و هوشیاری پایه پنجم, پاور پوینت دانایی و هوشیاری پنجم, پاور پوینت درس 3 (رازی وساخت بیمارستان) فارسي خوانداري, پاور پوینت درس 3 رازی وساخت بیمارستان, پاور پوینت درس سوم (رازی وساخت بیمارستان), پاور پوینت درس سوم فارسي خوانداري, پاور پوینت درس سوم فارسي خوانداري پایه پنجم, پاور پوینت

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس چهارم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان  

پاورپوينت درس چهارم فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاورپوينت درس بازرگان و پسران فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
بازرگان و پسران, بازرگان و پسران پاورپوينت فصل دانایی و هوشیاری پایه پنجم دبستان, پاور پوینت دانایی و هوشیاری, پاور پوینت دانایی و هوشیاری پایه پنجم, پاور پوینت دانایی و هوشیاری پنجم, پاور پوینت درس 4 (بازرگان و پسران) فارسي خوانداري, پاور پوینت درس 4 بازرگان و پسران, پاور پوینت درس چهارم (بازرگان و پسران), پاور پوینت درس چهارم ف

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان  

پاورپوينت درس دهم فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاورپوينت درس نام نیکو فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاور پوینت درس 10 نام نیکو, پاور پوینت درس دهم (نام نیکو), پاور پوینت  درس دهم فارسي خوانداري, پاور پوینت درس دهم فارسي خوانداري پایه پنجم, پاور پوینت فصل چهارم فارسي خوانداري, پاور پوینت فصل چهارم فارسي خوانداري پایه پنجم دبستان, پاور پوینت فصل چهارم فارسي خوانداري پنجم, پاور پوینت نام آورن, پاور پوینت نام آورن پایه پنجم, پاور پوینت نام

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوينت درس دوم مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوينت درس تعاون (2)مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاور پوینت تعاون, پاور پوینت تعاون پایه هشتم, پاور پوینت تعاون متوسطه, پاور پوینت درس 2 (تعاون (2)) مطالعات اجتماعی, پاور پوینت درس 2 تعاون (2), پاور پوینت درس دوم (تعاون (2)), پاور پوینت درس دوم مطالعات اجتماعی, پاور پوینت درس دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم, پاور پوینت فصل اول مطالعات اجتماعی, پاور پوینت فصل اول مطالعات اجتماع

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوينت درس اول مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوينت درس تعاون (1) مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاور پوینت تعاون, پاور پوینت تعاونپایه هشتم, پاور پوینت تعاونمتوسطه, پاور پوینت درس 1 (تعاون (1)) مطالعات اجتماعی, پاور پوینت درس 1 تعاون (1), پاور پوینت درس اول (تعاون (1)), پاور پوینت درس اول مطالعات اجتماعی, پاور پوینت درس اول مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی, پاور پوینت فصل اول مطالعات اجتماعی, پاور پوینت فصل اول مطالع

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوينت درس پنجم مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوينت درس پنجم آسیب های اجتماعی٭ و پیشگیری از آنها اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
آسیب های اجتماعی٭ و پیشگیری از آنها, آسیب های اجتماعی٭ و پیشگیری از آنها پاورپوينت فصل نوجوانان و قانون پایه هشتم, پاور پوینت درس 5 (آسیب های اجتماعی٭ و پیشگیری از آنها) مطالعات اجتماعی, پاور پوینت درس پنجم (آسیب های اجتماعی٭ و پیشگیری از آنها), پاور پوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی, پاور پوینت

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوينت درس ششم مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوينت درس قوّهٔ قضائیه مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاور پوینت درس 6 (قوّهٔ قضائیه) مطالعات اجتماعی, پاور پوینت درس 6 قوّهٔ قضائیه, پاور پوینت درس ششم (قوّهٔ قضائیه), پاور پوینت درس ششم مطالعات اجتماعی, پاور پوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی, پاور پوینت فصل سوم مطالعات اجتماعی, پاور پوینت فصل سوم مطالعات اجتماعی پایه نهم, پاور پوینت فصل سوم مطالعات اج

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس اول علوم تجربی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوينت درس اول علوم تجربی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوينت درس مخلوط و جدا سازی مواد علوم تجربی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاور پوینت درس 1 مخلوط و جدا سازی مواد, پاور پوینت درس اول (مخلوط و جدا سازی مواد), پاور پوینت درس اول علوم تجربی, پاور پوینت درس اول علوم تجربی پایه متوسطه, پاور پوینت درس اول علوم تجربی پایه هشتم, پاور پوینت فصل اول علوم تجربی, پاور پوینت فصل اول علوم تجربی پایه متوسطه, پاور پوینت فصل اول علوم تجربی پایه هشتم, پاور پو

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوينت درس هفتم مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوينت درسارتباط و رسانه مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
ارتباط و رسانه, ارتباط و رسانه پاورپوينت فصل عصر ارتباطات پایه هشتم, ارتباط و رسانه پاورپوينت فصل فصل عصر ارتباطات, ارتباط و رسانه پاورپوينت فصل نقش دولت در ادارهٔ کشور, پاور پوینت درس 7 (ارتباط و رسانه) مطالعات اجتماعی, پاور پوینت درس 7 ارتباط و رسانه, پاور پوینت درس هفتم (ارتباط و رسانه), پاور پوینت درس هفتم مط

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس یازدهم فارسی پایه هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوينت درس یازدهم فارسي پایه هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوينت درس پرچم داران فارسي پایه هشتم دورۀ اول متوسطه
دانلود پاورپوينت پرچم داران,دانلود پاورپوينت درس یازدهم فارسي هشتم,دانلود پاورپوينت درس یازدهم فارسي,دانلود پاورپوينت فصل نام ها و یادها,پاورپوينت درس پرچم داران,دانلود پاورپوينت درس پرچم داران,پاورپوينت فصل نام ها و یادها,پرچم داران,نام ها و یادها,پاورپوينت درس یازدهم فارسي پایه متوسطه, پاورپوينت درس یازدهم فارسي پایه هشتم, پ

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دوم فارسی پایه هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوينت درس دوم فارسي پایه هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوينت درس خوب جهان را ببین فارسي پایه هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپونت فصل اول زیبایی آفرینش پایه هشتم, پاورپوينت پایه هشتم فارسي درس اول, پاورپوينت پایه هشتم متوسطه فارسي درس اول, پاورپوينت جدید درس دوم فارسي پایه هشتم, پاورپوينت جدید درس فارسي پایه هشتم سال 95, پاورپوينت جدید درس فارسي پایه هشتم متوسطه سال 95, پاورپوينت جدید درس2 فارسي پایه هشتم, پاورپوينت جدید فارسي پایه متوسطه, پاورپوین

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوينت درس سوم مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوينت درس ساختار و تشکیلات دولت مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوينت ساختار و تشکیلات دولت, دانلود درس ساختار و تشکیلات دولت, دانلود درس ساختار و تشکیلات دولت پایه متوسطه, دانلود درس ساختار و تشکیلات دولت پایه هشتم متوسطه, دانلود درس سوم پایه متوسطه ساختار و تشکیلات دولت, دانلود درس سوم پایه هشتم ساختار و تشکیلات دولت, دانلود درس سوم پایه هشتم متوسطه ساختار و

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوينت درس چهارم مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوينت درس وظایف دولت مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاور پوینت فصل دوم مطالعات اجتماعی, پاور پوینت فصل دوممطالعات اجتماعی پایه هشتم, پاور پوینت فصل نقش دولت در ادارهٔ کشور, پاورپونت فصل دوم فصل نقش دولت در ادارهٔ کشور پایه هشتم, پاورپوينت وظایف دولت, دانلود درس چهارم پایه متوسطه وظایف دولت, دانلود درس چهارم پایه هشتم متوسطه وظایف دولت, دانلود درس چهارم پایه هشتم

ادامه مطلب  

دریافت فایل فارسی پایه هشتم سال اول متوسطه - پرداخت و دانلود آنی  

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیمهموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _دریافت فایل فارسي پایه هشتم سال اول متوسطه - پرداخت و دانلود آنی_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از دریافت فایل فارسي پایه هشتم سال اول متوسطه - پرداخت و دانلود آنی ببرید پاورپوينت فارسي پایه هشتم سال اول متوسطه در 120 اسلاید file98r

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس پنجم علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی  

پاورپوينت درس پنجم علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی
پاورپوينت درس حرکت بدن علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی
پاورپوينت حرکت بدن,دانلود پاورپوينت حرکت بدن,دانلود پاورپوينت درس پنجم عوم تجربی,حرکت بدن,پاورپوينت درس پنجم علوم تجربی,پاور پوینت درس پنجم علوم تجربی پایه پنجم ,پاور پوینت درس پنجم علوم تجربی پایه پنجم ,خرید پاورپوينت درس پنجم علوم تجربی پایه پنجم ,پاورپوينت های جدید پایه پنجم دبستان سال تحصیلی 95,دانلود فصل حرکت بدن علوم تجربی پایه پنجم ,

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 19 مطالعات هشتم  

برای دانلود پاورپوينت درس 19 مطالعات هشتم بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.
 
مطالب کپی شده اند و با ذکر منبع قرار داده میشوند. اگر مطلبی مخالف قوانین و شعونات اسلامی باشد از طریق نظرات همان مطلب به ما اطلاع دهید. برای مشاهده ی کامل مطلب روی لینک زیر کلیک کنید !لینک منبع و پست :پاورپوينت درس 19 مطالعات هشتمhttp://fatemehsafoor.blogfa.com/post/90

درس نوزدهم مطالعات اجتماعی هشتم : ایران مهر62

iranmehr62.ir/?p=396
Cached

Similar
Translate this pageDec 27, 2014 - وی‍ژگی های منطقه جنوب غرب آسیا(درس

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 16 مطالعات هشتم  

برای دانلود پاورپوينت درس 16 مطالعات هشتم بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.
 
مطالب کپی شده اند و با ذکر منبع قرار داده میشوند. اگر مطلبی مخالف قوانین و شعونات اسلامی باشد از طریق نظرات همان مطلب به ما اطلاع دهید. برای مشاهده ی کامل مطلب روی لینک زیر کلیک کنید !لینک منبع و پست :پاورپوينت درس 16 مطالعات هشتمhttp://fatemehsafoor.blogfa.com/post/87

درس شانزدهم مطالعات اجتماعی هشتم : ایران مهر62

iranmehr62.ir/?p=358
Cached

Similar
Translate this pageDec 27, 2014 - درس شانزدهم مطالعات اجتماعی هشتم.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 18 مطالعات هشتم  

برای دانلود پاورپوينت درس 18 مطالعات هشتم بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.
 
مطالب کپی شده اند و با ذکر منبع قرار داده میشوند. اگر مطلبی مخالف قوانین و شعونات اسلامی باشد از طریق نظرات همان مطلب به ما اطلاع دهید. برای مشاهده ی کامل مطلب روی لینک زیر کلیک کنید !لینک منبع و پست :پاورپوينت درس 18 مطالعات هشتمhttp://fatemehsafoor.blogfa.com/post/89

پاورپوينت درس 18 کتاب مطالعات هشتم - گروه های آموزشی استان بوشهر

bu-edugroup.ir/forum/showthread.php?tid=6321
Cached

Similar
Translate this page
Feb 18, 2015 - 1 p

ادامه مطلب  

مسابقات فوتسال  

تیم فوتسال دبستان توحید در مسابقات ناحیه 4 آموزش و پرورش اصفهان شرکت نمود
در این دوره 30 تیم از مدارس ابتدایی ناحیه 4 شرکت نموده اند
این تیم متشکل از 7 نفر از کلاس ششم ، 2 نفر از کلاس پنجم و 1 نفر از کلاس چهارم می باشد
اولین بازی در روز چهارشنبه 19 آبان با دبستان آیت اله خامنه ای بوده که تیم دبستان توحید با نتیجه 3 بر 1 بازی رو برد .
دومین
بازی نیز در روز پنج شنبه 20 آبان برگزار شد که علی رغم برتری آشکار تیم
دبستان توحید و موقعیت های فراوان از دست رفته

ادامه مطلب  

دانلود دانلود پاورپوینت انگیزش و رفتار (فصل پنجم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)  

پروردگارا به من کمک کن تا بدانم کلید خوشبختی خود را در اختیار . به من شجاعتی بده تا آرام بگیرم و با احساساتم روبرو شوم . به من بینشی بده تا روابطم را با دیگران بهبود بخشم .عنوان اصلی محصول : دانلود پاورپوينت انگیزش و رفتار (فصل پنجم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)سلام بر پژوهشگر گرامی ، شما برای دانلود فایل دانلود پاورپوينت انگیزش و رفتار (فصل پنجم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) به این صفحه هدایت شده اید.برای دانل

ادامه مطلب  

آموزش چند رسانه ای دروس کامل پنجم دبستان(اورجینال)  

آموزش چند رسانه ای دروس کامل پنجم دبستان(اورجینال)
دسته نرم افزار آموزشی زیردسته درسی
شماره مجوز:3742/4872 ثبت در کتابخانه ملی : 557/3948 شماره شناسنامه اثر : 27-208464-1 آموزش چند رسانه ای دروس کامل "پنجم دبستان" شامل دروس: ریاضی - آموزش قرآن - علوم تجربی - هدیه های آسمان، تعلیمات اجتماعی، بخوانیم و بنویسم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی ! آموزش کامل دروس پنجم دبستان برترین مجموعه آموزشی بر اساس آخرین استانداردهای اموزشی - آموزش کلیه دروس به صورت چن

ادامه مطلب  

پنجم دبستان !  

امروز داشتم اینترنتی برگه تصحیح میکردم درسای مربوط به پنجم دبستان، یعنی عالیییی بودن بعضیااا 
*یعنی چقد غلط املایی و لفظی
عبور= ابور
نفوذ=نفوس
تلویزیون=تلوزیون


*آقا این یکیم برای تمام سوالا اینکارو کرده یه جمله می نوشت تموم جمله های بعدی  حتی اگه یه کلمه مشترک بود خط گذاشته بود :))

* این یکی هم تو قسمت پاسخ عین صورت سوالا رو نوشته بود :)خسته بود :))


*از این حرکتش خیلی خوشم اومد :)
یکی برای همین سوال در مورد انرژی حرکتی این مثالو زده بود :انسان و

ادامه مطلب  

درخشش دانش آموزان طبسی در المپیاد ریاضی خوارزمی  

درخشش دانش آموزان طبسی در المپیاد ریاضی خوارزمی
۹ دانش آموز طبسی در المپیاد کشوری ریاضیدانان مؤسسه خوارزمی مقام برتر را کسب کردند.
المپیاد کشوری ریاضیدانان مؤسسه خوارزمی هر ماه به صورت کشوری برگزار می شود.
✔️ زهرا بخشی، زهرا حیدرزاده و زینب قادری در پایه سوم دبستان
✔️ فرزانه وفایی و وانیا زمانیان در پایه چهارم دبستان
✔️ آیلین نظری در پایه پنجم 
✔️ غزل ترابیان، ستاره جعفری و فاطمه فانی در پایه ششم دبستان
در المپیاد آذر ریاضیدانان مؤس

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت درس ششم 6 فارسی هشتم  

دانلود پاورپوينت درس ششم 6 فارسي هشتم
به نام خداوند بخشنده مهربان
در این مطلب پاورپوينت درس ششم فارسي هشتم رو براتون گذاشتیم
جهت دانلود فایل بصورت مستقیم به ادامه مطلب بروید ...
 
سایت درسی|دانلودنمونه سوال|سوالات هفتم وهشتم نهم|پایه هفتم وهشتم نهم|نمونه سوالات دهم

ادامه مطلب  

پاورپوینت های درس 1 تا 21 مطالعات هشتم  

برای دانلود پاورپوينت های درس 1 تا 21 مطالعات هشتم بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.
مطالب کپی شده اند و با ذکر منبع قرار داده میشوند. اگر مطلبی مخالف قوانین و شعونات اسلامی باشد از طریق نظرات همان مطلب به ما اطلاع دهید. برای مشاهده ی کامل مطلب روی لینک زیر کلیک کنید !لینک منبع و پست :پاورپوينت های درس 1 تا 21 مطالعات هشتمhttp://fatemehsafoor.blogfa.com/post/96

معلم مطالعات - پاورپوينت مطالعات هفتم

fatemehsafoor.blogfa.com/.../پاورپوينت-مطالعات-هف...
Cached
Translate this pageپاورپوينت های

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 17 مطالعات هشتم  

برای دانلود پاورپوينت درس 17 مطالعات هشتم بر روی تصویر زیر کلیک نمایید
 
مطالب کپی شده اند و با ذکر منبع قرار داده میشوند. اگر مطلبی مخالف قوانین و شعونات اسلامی باشد از طریق نظرات همان مطلب به ما اطلاع دهید. برای مشاهده ی کامل مطلب روی لینک زیر کلیک کنید !لینک منبع و پست :پاورپوينت درس 17 مطالعات هشتمhttp://fatemehsafoor.blogfa.com/post/88

درس مطالعات اجتماعی هشتم دبیرستان نمونه - پاورپوينت درس 17 مطالعات ...

motaleat041.blogfa.com/post/1
Cached
Translate this pageدرس مطالعات اجتماعی

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 21 مطالعات هشتم  

برای دانلود پاورپوينت درس 21 مطالعات هشتم بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.
 
مطالب کپی شده اند و با ذکر منبع قرار داده میشوند. اگر مطلبی مخالف قوانین و شعونات اسلامی باشد از طریق نظرات همان مطلب به ما اطلاع دهید. برای مشاهده ی کامل مطلب روی لینک زیر کلیک کنید !لینک منبع و پست :پاورپوينت درس 21 مطالعات هشتمhttp://fatemehsafoor.blogfa.com/post/92

درس 21 مطالعات اجتماعی هشتم - PicoFile.com

s3.picofile.com/.../درس_21_مطالعات_اجتماعی_هشتم.ppt...
Cached
Translate this pageدرس 21 مطالعات اجتماعی هشتم.p

ادامه مطلب  

دانلود رایگان pdf کتاب فارسی (مهارت های خوانداری) چهارم دبستان سال تحصیلی 95-96  

دوستان گرامی سلام،
ورود شما را به بخش آموزگار پایه ششم خوش آمد می گویم.
 
در زیر لینک فایل PDF  کتاب فارسي (مهارت های خوانداري) پایه چهارم سال تحصیلی 96-95 را قرار داده ام که می توانید دانلود و استفاده نمایید:
برای دریافت فایل بخشی از کتاب، روی موضوع مورد نظر کلیک کنید: 
مقدمه

 
812.4 کیلوبایت

بخش اول
1.67 مگابایت

بخش دوم
1.69 مگابایت

بخش سوم
1.52 مگابایت

بخش چهارم
349.44 کیلوبایت

بخش پنجم
1.44 مگابایت

بخش ششم
1.58 مگابایت

بخش هفتم
2.19

ادامه مطلب  

فروش فایل علوم تجربی پایه هشتم قسمت 1  

امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شویداینک شما با جستجوی ((فروش فایل علوم تجربی پایه هشتم قسمت 1)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -فروش فایل علوم تجربی پایه هشتم قسمت 1- شده اید. توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب پاورپوينت علوم تجربی پایه هشتم قسمت 1 در 73 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc filemt

ادامه مطلب  

مسابقات بسکتبال مدارس ابتدایی دختران منطقه17  

با سلام 
 مسابقات بسکتبال مدارس ابتدایی دختران منطقه 17  به سرپرستی خانم معصومه سلمانی و با حضور 8 تیم از مدارس : 
22 بهمن _13 آبان_ شاهد گل نرگس _  17 شهریور_شهدای گمنام_شهید اسدی -شهید رجبی_ و ایثار 
برگزار گردید 
مقام اول دبستان شهدای گمنام
مقام دوم دبستان شاهد گل نرگس 
مقام سوم دبستان 13 آبان 
د.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

مسابقات والیبال مدارس ابتدایی دختران  

بسمه تعالی
مسابقات والیبال مدارس ابتدایی دختران منطقه به سرپرستی خانم شهره ترک در سالن شهابی فر برگزار گردید.
نتایج:
مقام اول : دبستان شهدای گمنام با مربیگری خانم نجمه صادقیان
مقام دوم: دبستان 22 بهمن با مربیگری خانم معصومه سلمانی 
مقام سوم : دبستان شهید رجبی با مربیگری خانم لاله تقی پور
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت شناساگر های اسیدی ـ علوم هشتم  

شامل:1) مطالب اضافه مربوط با کتاب2) معرفی انواع شناساگر های کاربردی3) آموزش ساخت شناساگر در خانه4) همراه با تصویرتصویری از محیط پاورپوينت:دانلودکپی ، نشر و یا تغییر این پاورپوينت بدون ذکر منبع حرام بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت. 

ادامه مطلب  

پاورپوینت علوم هشتم  

باعرض سلام 

پاورپوينت علوم هشتم ازتعدادی فصل قرار گرفته است.
اموزش بازنمودن پاورپوينت
پس از دانلود هر فصل وارد فصل مورد نظر شده و رمز نمایش را زده(رمز
نمایش:12456321)و یک پنجره باز می شود که مربوط به رمز ویرایش است که باید ان را از
لینک زیر خریداری کنید و در غیر این صورت روی گزینه Read Only کلید نموده
وپاور پوینت را تماشا کنید.
خرید رمز
تغییرات (پس از کلیک روی لینک وارد صفحه تلگرام شده برای خرید کلمه خریدرمز
تغییرات را ارسال نموده تا اطلاعات برای

ادامه مطلب  

مهر و مدرسه  

روز اول مدرسه حال و هوای خودش را دارد. کلاس اول باشی یا آخر فرقی نمی کند، آن روز برای توست. یک روز کاملن متفاوت. دوازده بار فرصت تجربه این روز تکرار نشدنی را داری. چند سالی است که روز اول مهر را با دانش آموزان دبستان شیخ فضل الله نوری انارستان شروع می کنم. هنوز هم این روز حال و هوای خودش را دارد حتا برای من که سال هاست از آن دوازدگانه می گذرد.
عکس از راست به چپ: عبدالحسین (علی) کلاس اول، محمد طاهر کلاس ششم، فرزاد کلاس پنجم، آریا کلاس پنجم و آرش کلاس

ادامه مطلب  

فدای تو..  

سلام اقا............فدای تو
غصه ی من غمای توست
درد وبلات برای من
دردسرام برای توست.....................................................
..............
........
...
ای خدایی که اهل اسراری
که سحر ها همیشه بیداری
که خودت عاشقی
خبر داری از ""دل بی پناه عاشق ها""
برسان مرد مهربانی که بر خلاف رسوم عاقل ها
بی تجمل به تخت بنشیند
بشود پادشاه عاشق ها
عید امامت و ولایت مولایمان مبارک

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1