پاورپوینت درس نهم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستانپاورپوینت درس دوم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان  

پاورپوينت درس دوم فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاورپوينت درس فضل خدا فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاور پوینت آفرینش, پاور پوینت آفرینش پایه پنجم, پاور پوینت آفرینش پنجم, پاور پوینت درس 2 (فضل خدا) فارسي خوانداري, پاور پوینت درس 2 فضل خدا, پاور پوینت درس دوم (فضل خدا), پاور پوینت درس دوم فارسي خوانداري, پاور پوینت درس دوم فارسي خوانداري پایه پنجم, پاور پوینت فصل اول فارسي خوانداري, پاور پوینت فصل اول فارسي خوانداري پایه پنجم دبستان, پاور

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس ششم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان  

پاورپوينت درس ششم فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاورپوينت درس ایران من فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاور پوینت ایران من, پاور پوینت ایران من پایه پنجم, پاور پوینت ایران من پنجم, پاور پوینت درس 6 (سرود ملّی) فارسي خوانداري, پاور پوینت درس 6 سرود ملّی, پاور پوینت درس ششم (سرود ملّی), پاور پوینت درس ششم فارسي خوانداري, پاور پوینت درس ششم فارسي خوانداري پایه پنجم, پاور پوینت فصل سوم فارسي خوانداري, پاور پوینت فصل سوم فارسي خوانداري پایه پنجم

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان  

پاورپوينت درس اول فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاورپوينت درس تماشاخانه فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاور پوینت آفرینش, پاور پوینت آفرینش پایه پنجم, پاور پوینت آفرینش پنجم, پاور پوینت درس 1 (تماشاخانه) فارسي خوانداري, پاور پوینت درس 1 تماشاخانه, پاور پوینت درس اول (تماشاخانه), پاور پوینت درس اول فارسي خوانداري, پاور پوینت درس اول فارسي خوانداري پایه پنجم, پاور پوینت فصل اول فارسي خوانداري پایه پنجم دبستان, پاور پوینت فصل اول فارسي خوان

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس پنجم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان  

پاورپوينت درس پنجم فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاورپوينت درس دانایی و هوشیاری فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاور پوینت دانایی و هوشیاری, پاور پوینت دانایی و هوشیاری پایه پنجم, پاور پوینت دانایی و هوشیاری پنجم, پاور پوینت درس 5 (چنار و کدوبن) فارسي خوانداري, پاور پوینت درس 5 چنار و کدوبن, پاور پوینت درس پنجم (چنار و کدوبن), پاور پوینت درس پنجم فارسي خوانداري, پاور پوینت درس پنجم فارسي خوانداري پایه پنجم, پاور پوینت فصل دوم فارسي خوانداري

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس نهم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان  

پاورپوينت درس نهم فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاورپوينت درس نام آورن دیروز،امروز فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاور پوینت درس 9 نام آورن دیروز،امروز, پاور پوینت درس نهم (نام آورن دیروز،امروز, پاور پوینت درس نهم فارسي خوانداري, پاور پوینت درس نهم فارسي خوانداري پایه پنجم, پاور پوینت فصل چهارم فارسي خوانداري, پاور پوینت فصل چهارم فارسي خوانداري پایه پنجم دبستان, پاور پوینت فصل چهارم فارسي خوانداري پنجم, پاور پوینت نام آورن, پاور پوین

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هشتم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان  

پاورپوينت درس هشتم فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاورپوينت درس دفاع از میهن فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاور پوینت دفاع از میهن, پاور پوینت ایران من پایه پنجم, پاور پوینت ایران من پنجم, پاور پوینت درس 8 (دفاع از میهن) فارسي خوانداري, پاور پوینت درس 8 دفاع از میهن, پاور پوینت درس هشتم (دفاع از میهن), پاور پوینت درس هشتم فارسي خوانداري, پاور پوینت درس هشتم فارسي خوانداري پایه پنجم, پاور پوینت فصل سوم فارسي خوانداري, پاور پوینت فصل سوم فارسي

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس سوم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان  

پاورپوينت درس سوم فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاورپوينت درس  دانایی و هوشیاری فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاور پوینت دانایی و هوشیاری, پاور پوینت دانایی و هوشیاری پایه پنجم, پاور پوینت دانایی و هوشیاری پنجم, پاور پوینت درس 3 (رازی وساخت بیمارستان) فارسي خوانداري, پاور پوینت درس 3 رازی وساخت بیمارستان, پاور پوینت درس سوم (رازی وساخت بیمارستان), پاور پوینت درس سوم فارسي خوانداري, پاور پوینت درس سوم فارسي خوانداري پایه پنجم, پاور پوینت

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس چهارم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان  

پاورپوينت درس چهارم فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاورپوينت درس بازرگان و پسران فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
بازرگان و پسران, بازرگان و پسران پاورپوينت فصل دانایی و هوشیاری پایه پنجم دبستان, پاور پوینت دانایی و هوشیاری, پاور پوینت دانایی و هوشیاری پایه پنجم, پاور پوینت دانایی و هوشیاری پنجم, پاور پوینت درس 4 (بازرگان و پسران) فارسي خوانداري, پاور پوینت درس 4 بازرگان و پسران, پاور پوینت درس چهارم (بازرگان و پسران), پاور پوینت درس چهارم ف

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان  

پاورپوينت درس دهم فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاورپوينت درس نام نیکو فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاور پوینت درس 10 نام نیکو, پاور پوینت درس دهم (نام نیکو), پاور پوینت  درس دهم فارسي خوانداري, پاور پوینت درس دهم فارسي خوانداري پایه پنجم, پاور پوینت فصل چهارم فارسي خوانداري, پاور پوینت فصل چهارم فارسي خوانداري پایه پنجم دبستان, پاور پوینت فصل چهارم فارسي خوانداري پنجم, پاور پوینت نام آورن, پاور پوینت نام آورن پایه پنجم, پاور پوینت نام

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس پنجم علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی  

پاورپوينت درس پنجم علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی
پاورپوينت درس حرکت بدن علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی
پاورپوينت حرکت بدن,دانلود پاورپوينت حرکت بدن,دانلود پاورپوينت درس پنجم عوم تجربی,حرکت بدن,پاورپوينت درس پنجم علوم تجربی,پاور پوینت درس پنجم علوم تجربی پایه پنجم ,پاور پوینت درس پنجم علوم تجربی پایه پنجم ,خرید پاورپوينت درس پنجم علوم تجربی پایه پنجم ,پاورپوينت های جدید پایه پنجم دبستان سال تحصیلی 95,دانلود فصل حرکت بدن علوم تجربی پایه پنجم ,

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوينت درس پنجم مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوينت درس پنجم آسیب های اجتماعی٭ و پیشگیری از آنها اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
آسیب های اجتماعی٭ و پیشگیری از آنها, آسیب های اجتماعی٭ و پیشگیری از آنها پاورپوينت فصل نوجوانان و قانون پایه هشتم, پاور پوینت درس 5 (آسیب های اجتماعی٭ و پیشگیری از آنها) مطالعات اجتماعی, پاور پوینت درس پنجم (آسیب های اجتماعی٭ و پیشگیری از آنها), پاور پوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی, پاور پوینت

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوينت درس اول مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوينت درس تعاون (1) مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاور پوینت تعاون, پاور پوینت تعاونپایه هشتم, پاور پوینت تعاونمتوسطه, پاور پوینت درس 1 (تعاون (1)) مطالعات اجتماعی, پاور پوینت درس 1 تعاون (1), پاور پوینت درس اول (تعاون (1)), پاور پوینت درس اول مطالعات اجتماعی, پاور پوینت درس اول مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی, پاور پوینت فصل اول مطالعات اجتماعی, پاور پوینت فصل اول مطالع

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوينت درس دوم مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوينت درس تعاون (2)مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاور پوینت تعاون, پاور پوینت تعاون پایه هشتم, پاور پوینت تعاون متوسطه, پاور پوینت درس 2 (تعاون (2)) مطالعات اجتماعی, پاور پوینت درس 2 تعاون (2), پاور پوینت درس دوم (تعاون (2)), پاور پوینت درس دوم مطالعات اجتماعی, پاور پوینت درس دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم, پاور پوینت فصل اول مطالعات اجتماعی, پاور پوینت فصل اول مطالعات اجتماع

ادامه مطلب  

مسابقات فوتسال  

تیم فوتسال دبستان توحید در مسابقات ناحیه 4 آموزش و پرورش اصفهان شرکت نمود
در این دوره 30 تیم از مدارس ابتدایی ناحیه 4 شرکت نموده اند
این تیم متشکل از 7 نفر از کلاس ششم ، 2 نفر از کلاس پنجم و 1 نفر از کلاس چهارم می باشد
اولین بازی در روز چهارشنبه 19 آبان با دبستان آیت اله خامنه ای بوده که تیم دبستان توحید با نتیجه 3 بر 1 بازی رو برد .
دومین
بازی نیز در روز پنج شنبه 20 آبان برگزار شد که علی رغم برتری آشکار تیم
دبستان توحید و موقعیت های فراوان از دست رفته

ادامه مطلب  

دانلود دانلود پاورپوینت انگیزش و رفتار (فصل پنجم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)  

پروردگارا به من کمک کن تا بدانم کلید خوشبختی خود را در اختیار . به من شجاعتی بده تا آرام بگیرم و با احساساتم روبرو شوم . به من بینشی بده تا روابطم را با دیگران بهبود بخشم .عنوان اصلی محصول : دانلود پاورپوينت انگیزش و رفتار (فصل پنجم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)سلام بر پژوهشگر گرامی ، شما برای دانلود فایل دانلود پاورپوينت انگیزش و رفتار (فصل پنجم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) به این صفحه هدایت شده اید.برای دانل

ادامه مطلب  

آموزش چند رسانه ای دروس کامل پنجم دبستان(اورجینال)  

آموزش چند رسانه ای دروس کامل پنجم دبستان(اورجینال)
دسته نرم افزار آموزشی زیردسته درسی
شماره مجوز:3742/4872 ثبت در کتابخانه ملی : 557/3948 شماره شناسنامه اثر : 27-208464-1 آموزش چند رسانه ای دروس کامل "پنجم دبستان" شامل دروس: ریاضی - آموزش قرآن - علوم تجربی - هدیه های آسمان، تعلیمات اجتماعی، بخوانیم و بنویسم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی ! آموزش کامل دروس پنجم دبستان برترین مجموعه آموزشی بر اساس آخرین استانداردهای اموزشی - آموزش کلیه دروس به صورت چن

ادامه مطلب  

پنجم دبستان !  

امروز داشتم اینترنتی برگه تصحیح میکردم درسای مربوط به پنجم دبستان، یعنی عالیییی بودن بعضیااا 
*یعنی چقد غلط املایی و لفظی
عبور= ابور
نفوذ=نفوس
تلویزیون=تلوزیون


*آقا این یکیم برای تمام سوالا اینکارو کرده یه جمله می نوشت تموم جمله های بعدی  حتی اگه یه کلمه مشترک بود خط گذاشته بود :))

* این یکی هم تو قسمت پاسخ عین صورت سوالا رو نوشته بود :)خسته بود :))


*از این حرکتش خیلی خوشم اومد :)
یکی برای همین سوال در مورد انرژی حرکتی این مثالو زده بود :انسان و

ادامه مطلب  

درخشش دانش آموزان طبسی در المپیاد ریاضی خوارزمی  

درخشش دانش آموزان طبسی در المپیاد ریاضی خوارزمی
۹ دانش آموز طبسی در المپیاد کشوری ریاضیدانان مؤسسه خوارزمی مقام برتر را کسب کردند.
المپیاد کشوری ریاضیدانان مؤسسه خوارزمی هر ماه به صورت کشوری برگزار می شود.
✔️ زهرا بخشی، زهرا حیدرزاده و زینب قادری در پایه سوم دبستان
✔️ فرزانه وفایی و وانیا زمانیان در پایه چهارم دبستان
✔️ آیلین نظری در پایه پنجم 
✔️ غزل ترابیان، ستاره جعفری و فاطمه فانی در پایه ششم دبستان
در المپیاد آذر ریاضیدانان مؤس

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوينت درس ششم مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوينت درس قوّهٔ قضائیه مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاور پوینت درس 6 (قوّهٔ قضائیه) مطالعات اجتماعی, پاور پوینت درس 6 قوّهٔ قضائیه, پاور پوینت درس ششم (قوّهٔ قضائیه), پاور پوینت درس ششم مطالعات اجتماعی, پاور پوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی, پاور پوینت فصل سوم مطالعات اجتماعی, پاور پوینت فصل سوم مطالعات اجتماعی پایه نهم, پاور پوینت فصل سوم مطالعات اج

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس اول علوم تجربی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوينت درس اول علوم تجربی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوينت درس مخلوط و جدا سازی مواد علوم تجربی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاور پوینت درس 1 مخلوط و جدا سازی مواد, پاور پوینت درس اول (مخلوط و جدا سازی مواد), پاور پوینت درس اول علوم تجربی, پاور پوینت درس اول علوم تجربی پایه متوسطه, پاور پوینت درس اول علوم تجربی پایه هشتم, پاور پوینت فصل اول علوم تجربی, پاور پوینت فصل اول علوم تجربی پایه متوسطه, پاور پوینت فصل اول علوم تجربی پایه هشتم, پاور پو

ادامه مطلب  

مسابقات بسکتبال مدارس ابتدایی دختران منطقه17  

با سلام 
 مسابقات بسکتبال مدارس ابتدایی دختران منطقه 17  به سرپرستی خانم معصومه سلمانی و با حضور 8 تیم از مدارس : 
22 بهمن _13 آبان_ شاهد گل نرگس _  17 شهریور_شهدای گمنام_شهید اسدی -شهید رجبی_ و ایثار 
برگزار گردید 
مقام اول دبستان شهدای گمنام
مقام دوم دبستان شاهد گل نرگس 
مقام سوم دبستان 13 آبان 
د.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

مسابقات والیبال مدارس ابتدایی دختران  

بسمه تعالی
مسابقات والیبال مدارس ابتدایی دختران منطقه به سرپرستی خانم شهره ترک در سالن شهابی فر برگزار گردید.
نتایج:
مقام اول : دبستان شهدای گمنام با مربیگری خانم نجمه صادقیان
مقام دوم: دبستان 22 بهمن با مربیگری خانم معصومه سلمانی 
مقام سوم : دبستان شهید رجبی با مربیگری خانم لاله تقی پور
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

مهر و مدرسه  

روز اول مدرسه حال و هوای خودش را دارد. کلاس اول باشی یا آخر فرقی نمی کند، آن روز برای توست. یک روز کاملن متفاوت. دوازده بار فرصت تجربه این روز تکرار نشدنی را داری. چند سالی است که روز اول مهر را با دانش آموزان دبستان شیخ فضل الله نوری انارستان شروع می کنم. هنوز هم این روز حال و هوای خودش را دارد حتا برای من که سال هاست از آن دوازدگانه می گذرد.
عکس از راست به چپ: عبدالحسین (علی) کلاس اول، محمد طاهر کلاس ششم، فرزاد کلاس پنجم، آریا کلاس پنجم و آرش کلاس

ادامه مطلب  

لوگوی دبستان هوشمند توحید  

لوگو به سفارش دبستان پسران هوشمند غیردولتی توحید اصفهان
اولین دبستان غیردولتی ناحیه 4 بزرگترین ناحیه آموزش و پرورش اصفهان
در این نشان از فرمایش مقام عظمای ولایت که به دانش آموزان توصیه نمودند بهره گرفته شده است
تحصیل ، تهذیب ، ورزش

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوينت درس هفتم مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوينت درسارتباط و رسانه مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
ارتباط و رسانه, ارتباط و رسانه پاورپوينت فصل عصر ارتباطات پایه هشتم, ارتباط و رسانه پاورپوينت فصل فصل عصر ارتباطات, ارتباط و رسانه پاورپوينت فصل نقش دولت در ادارهٔ کشور, پاور پوینت درس 7 (ارتباط و رسانه) مطالعات اجتماعی, پاور پوینت درس 7 ارتباط و رسانه, پاور پوینت درس هفتم (ارتباط و رسانه), پاور پوینت درس هفتم مط

ادامه مطلب  

خرید و دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی زارع  

دانلود پاورپوينت فصل پنجم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی زارع، در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش. توضیحات: فایل پاورپوينت حاوی 20 اسلاید است که با Design و Transition های بسیار زیبا طراحی شده و با عکس های ارائه شده در download2019

ادامه مطلب  

90 نمونه سوال ریاضی فصل دوم کتاب ریاضی پنجم دبستان - کسر ( جدید التالیف)  

90 نمونه سوال ریاضی فصل دوم کتاب ریاضی پنجم دبستان - کسر ( جدید التالیف)
نمونه سوال گلچین شده امتحان ریاضی مدارس کل کشور پنجم دبستان

دسته بندی
آزمون ارشد

فرمت فایل
pdf

حجم فایل
1724 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
14


90 نمونه سوال ریاضی فصل دوم کتاب ریاضی پنجم دبستان
 
نگران نباشید

نشان دادن کسرها با شکل - جمع و تفریق کسرها - ضرب و تقسیم کسرها - کسرهای بزرگتر از یک - تبدیل کسر به عدد مخلوط و برعکس - ساده کردن کسرها - تقسیم کسرها - جمع و تفریق اعد

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 19 مطالعات هشتم  

برای دانلود پاورپوينت درس 19 مطالعات هشتم بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.
 
مطالب کپی شده اند و با ذکر منبع قرار داده میشوند. اگر مطلبی مخالف قوانین و شعونات اسلامی باشد از طریق نظرات همان مطلب به ما اطلاع دهید. برای مشاهده ی کامل مطلب روی لینک زیر کلیک کنید !لینک منبع و پست :پاورپوينت درس 19 مطالعات هشتمhttp://fatemehsafoor.blogfa.com/post/90

درس نوزدهم مطالعات اجتماعی هشتم : ایران مهر62

iranmehr62.ir/?p=396
Cached

Similar
Translate this pageDec 27, 2014 - وی‍ژگی های منطقه جنوب غرب آسیا(درس

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی - فصل دوم  

پاورپوينت ریاضی پنجم ابتدایی - فصل دوم

پاورپوينت ریاضی پنجم ابتدایی - فصل دوم به تعداد 8 فایل و 55اسلاید تهیه شده توسط معلمین مجرب و کارکشته مدارس نمونه کشوری ... ...
دریافت فایل

تحقیق,پروژه,مقاله,گزارش کار,فایل فلش,سورس,اندروید,مهندسی

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس یازدهم فارسی پایه هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوينت درس یازدهم فارسي پایه هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوينت درس پرچم داران فارسي پایه هشتم دورۀ اول متوسطه
دانلود پاورپوينت پرچم داران,دانلود پاورپوينت درس یازدهم فارسي هشتم,دانلود پاورپوينت درس یازدهم فارسي,دانلود پاورپوينت فصل نام ها و یادها,پاورپوينت درس پرچم داران,دانلود پاورپوينت درس پرچم داران,پاورپوينت فصل نام ها و یادها,پرچم داران,نام ها و یادها,پاورپوينت درس یازدهم فارسي پایه متوسطه, پاورپوينت درس یازدهم فارسي پایه هشتم, پ

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوينت درس سوم مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوينت درس ساختار و تشکیلات دولت مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوينت ساختار و تشکیلات دولت, دانلود درس ساختار و تشکیلات دولت, دانلود درس ساختار و تشکیلات دولت پایه متوسطه, دانلود درس ساختار و تشکیلات دولت پایه هشتم متوسطه, دانلود درس سوم پایه متوسطه ساختار و تشکیلات دولت, دانلود درس سوم پایه هشتم ساختار و تشکیلات دولت, دانلود درس سوم پایه هشتم متوسطه ساختار و

ادامه مطلب  

دروس طلایی ششم دبستان: علوم تجربی، تفکر و پژوهش، فارسی  

 
 


 
97 results(0.63 seconds) 


Search Results


دروس طلایی ششم دبستان: علوم تجربی، تفکر و پژوهش، فارسي ...

www.faraketab.ir/archive/search/view/id/669057

Translate this page
دروس طلایی ششم دبستان: علوم تجربی، تفکر و پژوهش، فارسي خوانداري . ... عنوان روی جلد: دروس طلایی کاملترین راهنمای دروس گام به گام ششم دبستان علوم تجربی، ...


معلم کلاس ششم - تفکر و پژوهش

6sheshom6.blogfa.com/category/8
Translate this page
کلاس مهربانی · کهکشان طلایی .... دانلود PDF کتاب‌های درسی پایه ششم دبس

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 16 مطالعات هشتم  

برای دانلود پاورپوينت درس 16 مطالعات هشتم بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.
 
مطالب کپی شده اند و با ذکر منبع قرار داده میشوند. اگر مطلبی مخالف قوانین و شعونات اسلامی باشد از طریق نظرات همان مطلب به ما اطلاع دهید. برای مشاهده ی کامل مطلب روی لینک زیر کلیک کنید !لینک منبع و پست :پاورپوينت درس 16 مطالعات هشتمhttp://fatemehsafoor.blogfa.com/post/87

درس شانزدهم مطالعات اجتماعی هشتم : ایران مهر62

iranmehr62.ir/?p=358
Cached

Similar
Translate this pageDec 27, 2014 - درس شانزدهم مطالعات اجتماعی هشتم.

ادامه مطلب  

داستان جالب از کتاب فارسی دبستان سال 1324  

یك متن خیلى جالب از كتاب فارسى دبستان سال 1324 ، رو در وصف مقام مادر واسم خیلی جالب به نظر رسید و گفتم شمام بی نصیب نمونین :) و ای کاش اینگونه درسها هیچوقت از کتابامون حذف نمیشدن !
برای خواندن داستان در ادامه ی مطلب با ما همراه باشید . . .مجله مجازی تیونر

ادامه مطلب  

دانلود کتاب فارسی اول دبستان سال 2537 شاهنشاهی  

دانلود کتاب فارسي اول دبستان سال 2537 شاهنشاهی
* * *
کتاب اول دبستان دهه 50 خورشیدی که خاطرات تقریباً همه دوستان با آن تازه می شود.
اولین روز دبستان باز گردکودکی ها شاد وخندان باز گردباز گرد ای خاطرات کودکیبر سوار اسبهای چوبکیخاطرات کودکی زیباترندیادگاران کهن ماناترنددرسهای سال اول ساده بود آب را بابا به سارا داده بوددرس پند آموز روباه وخروسروبه مکارو دزدو چاپلوسروز مهمانی کوکب خانم استسفره پر از بوی نان گندم استکاکلی گنجشککی باهوش بودفیل ن

ادامه مطلب  

تودیع و معارفه در دبستان دستغیب شهر آبسرد  

روز گذشته و طی دو مراسم جداگانه و با حضور مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان دماوند و معاون آموزشی ایشان از خدمات مدیران سابق دبستان شهید دستغیب آبسرد و هنرستان کاردانش حضرت زینب(س)شهرستان دماوند تقدیر بعمل آمده و مدیران جدید این واحدهای آموزشی معرفی شدند.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

چت ,چت روم ,چتروم ,چتروم فارسي ,چت روم فارسي,چت روم ققنوس,چت کردن,ققنوس چت,چت تهران,چت روم فارسي.چت بار  

چت ,چت روم ,چتروم ,چتروم فارسي ,چت روم فارسي,چت روم ققنوس,چت کردن,ققنوس چت,چت تهران,چت روم فارسي.چت باران,عسل چت,چت شلوغ,چت ققنوس,چت,چت ناز,چت ناز,برف چت,ناز چت,عسل ناز,عسلناز چت,عسلناز,چت روم عسل,عسل چت,چتروم, وی چت، گرگان چت چت جوان,ماهتیسا چت،, چت برف  ,  شاتل چت, چت روم باران, چت روم هلو, چت روم ایرانی, چت روم ققنوس, چت روم میهن, چت روم باران چت شلوغ چت روم دنج چت روم خلوت ،باران چت،چت باران،مختل چت،چت ناز،ناز چت، چت گروپ,گروپ چت, باران چت,چت با

ادامه مطلب  

آموزش کامل دروس اول دبستان(اورجینال)  

آموزش کامل دروس اول دبستان(اورجینال)
دسته نرم افزار آموزشی زیردسته درسی
شماره مجوز:658/55 آموزش دروس فارسي، ریاضی و علوم با استفاده از محیطی بسیار جذاب بهمراه انیمیشن و ترانه های شاد امکانات: دیکته گویی - حل تمرین - آزمایشگاه مجاری آموزش دروس توسط معلم مطابق با آخرین تغییرات کتابهای درسی امکان دیکته گویی با استفاده از بانک جملات و کلمات امکان دیکته گویی به دفعات و عدم تکرار دیکته های قبلی ارایه شعرهای کتاب فارسي به صورت ترانه های شاد و جذاب

ادامه مطلب  

آموزش چند رسانه ای دروس کامل ششم دبستان(اورجینال)  

آموزش چند رسانه ای دروس کامل ششم دبستان(اورجینال)
دسته نرم افزار آموزشی زیردسته درسی
شماره مجوز:3742/4872 ثبت در کتابخانه ملی : 557/3948 شماره شناسنامه اثر : 27-208464-1 آموزش چند رسانه ای دروس کامل "ششم دبستان" شامل دروس: کتاب فارسي، ریاضی، علوم، هنر، تربیت بدنی، تعلیمات دینی، قرآن، فکر و زندگی و مهارت و کارآفرینی دروس پایه ششم در سال تحصیلی آینده هستند. بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی ! آموزش کامل دروس ششم دبستان برترین مجموعه آموزشی بر اساس آخرین است

ادامه مطلب  

برگزاری جشن میلاد امام حسن عسگری (ع)  

برگزاری جشن میلاد امام حسن عسگری(ع) با حضور حجت الاسلام صالحی امام جمعه
موقت شهرستان،یوسفوند معاون پرورشی،حسنوند کارشناس اقامه نماز ،مدیرؤهمکاران
فرهنگی ودانش آموزان دبستان حضرت رقیه(س)در محل دبستان فوق برگزارشد.

ادامه مطلب

ادامه مطلب  

پیش دبستانی محمدیاسین  

محرم نودوپنج مصادف با آغاز مدرسه رفتن محمدیاسین بود؛ دو روز به محرم که روز 10 مهر 95 بود، پیش دبستان و دبستان گلهای قرآن که وابسته به دارالقرآن شهرداری اسلامشهر است، جشن پیش دبستانیها را برگزار کرد؛ ساعت 1 و نیم بعدازظهر از محل کارم مرخصی گرفتم و خودم را به مدرسه محمدیاسین رساندم. جشن مختصر و خوبی برگزار کردند و در پایان برنامه به تک تک بچه ها توپ فوتبال دادند و اتفاقا همان شب محمدیاسین با آن توپ زد و عینک من را شکست و کنار چشم چپم هم کمی خون آمد

ادامه مطلب  

6. A day with "Who am I" Movie  

- "Who am I" Movie
Have you seen this movie ? The movie is about a hacker team that wants to get the attention of MRX biggest hacker ... OK OK I don't want to ruin the movie ... I suggest that you watch it if you are interested in mysterious movies. It's IMDB score is 7.6 .
I watched the movie twice later and I really enjoyed it. Tonight because we were bored , decided to watch a movie and since "Sakene Tabaghe ye Vasat" couldn't attract us ( maybe it is for artists ) , I suggested to watch this movie again.
- Another usage of Fermat's Little Theorem
One of the well-known Fermat's Little Theorem applications is finding inversion of a number according to this relation when p is a prime : a^(p-2) ~ 1/a
Today I want to tell another usage of it according to : a^(p-1) ~ 1 [ original relation ]


ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1