پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستانپاورپوینت درس دوم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان  

پاورپوينت درس دوم فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاورپوينت درس فضل خدا فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاور پوینت آفرینش, پاور پوینت آفرینش پایه پنجم, پاور پوینت آفرینش پنجم, پاور پوینت درس 2 (فضل خدا) فارسي خوانداري, پاور پوینت درس 2 فضل خدا, پاور پوینت درس دوم (فضل خدا), پاور پوینت درس دوم فارسي خوانداري, پاور پوینت درس دوم فارسي خوانداري پایه پنجم, پاور پوینت فصل اول فارسي خوانداري, پاور پوینت فصل اول فارسي خوانداري پایه پنجم دبستان, پاور

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس ششم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان  

پاورپوينت درس ششم فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاورپوينت درس ایران من فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاور پوینت ایران من, پاور پوینت ایران من پایه پنجم, پاور پوینت ایران من پنجم, پاور پوینت درس 6 (سرود ملّی) فارسي خوانداري, پاور پوینت درس 6 سرود ملّی, پاور پوینت درس ششم (سرود ملّی), پاور پوینت درس ششم فارسي خوانداري, پاور پوینت درس ششم فارسي خوانداري پایه پنجم, پاور پوینت فصل سوم فارسي خوانداري, پاور پوینت فصل سوم فارسي خوانداري پایه پنجم

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس اول فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان  

پاورپوينت درس اول فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاورپوينت درس تماشاخانه فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاور پوینت آفرینش, پاور پوینت آفرینش پایه پنجم, پاور پوینت آفرینش پنجم, پاور پوینت درس 1 (تماشاخانه) فارسي خوانداري, پاور پوینت درس 1 تماشاخانه, پاور پوینت درس اول (تماشاخانه), پاور پوینت درس اول فارسي خوانداري, پاور پوینت درس اول فارسي خوانداري پایه پنجم, پاور پوینت فصل اول فارسي خوانداري پایه پنجم دبستان, پاور پوینت فصل اول فارسي خوان

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس پنجم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان  

پاورپوينت درس پنجم فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاورپوينت درس دانایی و هوشیاری فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاور پوینت دانایی و هوشیاری, پاور پوینت دانایی و هوشیاری پایه پنجم, پاور پوینت دانایی و هوشیاری پنجم, پاور پوینت درس 5 (چنار و کدوبن) فارسي خوانداري, پاور پوینت درس 5 چنار و کدوبن, پاور پوینت درس پنجم (چنار و کدوبن), پاور پوینت درس پنجم فارسي خوانداري, پاور پوینت درس پنجم فارسي خوانداري پایه پنجم, پاور پوینت فصل دوم فارسي خوانداري

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس نهم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان  

پاورپوينت درس نهم فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاورپوينت درس نام آورن دیروز،امروز فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاور پوینت درس 9 نام آورن دیروز،امروز, پاور پوینت درس نهم (نام آورن دیروز،امروز, پاور پوینت درس نهم فارسي خوانداري, پاور پوینت درس نهم فارسي خوانداري پایه پنجم, پاور پوینت فصل چهارم فارسي خوانداري, پاور پوینت فصل چهارم فارسي خوانداري پایه پنجم دبستان, پاور پوینت فصل چهارم فارسي خوانداري پنجم, پاور پوینت نام آورن, پاور پوین

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هشتم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان  

پاورپوينت درس هشتم فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاورپوينت درس دفاع از میهن فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاور پوینت دفاع از میهن, پاور پوینت ایران من پایه پنجم, پاور پوینت ایران من پنجم, پاور پوینت درس 8 (دفاع از میهن) فارسي خوانداري, پاور پوینت درس 8 دفاع از میهن, پاور پوینت درس هشتم (دفاع از میهن), پاور پوینت درس هشتم فارسي خوانداري, پاور پوینت درس هشتم فارسي خوانداري پایه پنجم, پاور پوینت فصل سوم فارسي خوانداري, پاور پوینت فصل سوم فارسي

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس سوم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان  

پاورپوينت درس سوم فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاورپوينت درس  دانایی و هوشیاری فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاور پوینت دانایی و هوشیاری, پاور پوینت دانایی و هوشیاری پایه پنجم, پاور پوینت دانایی و هوشیاری پنجم, پاور پوینت درس 3 (رازی وساخت بیمارستان) فارسي خوانداري, پاور پوینت درس 3 رازی وساخت بیمارستان, پاور پوینت درس سوم (رازی وساخت بیمارستان), پاور پوینت درس سوم فارسي خوانداري, پاور پوینت درس سوم فارسي خوانداري پایه پنجم, پاور پوینت

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس چهارم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان  

پاورپوينت درس چهارم فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاورپوينت درس بازرگان و پسران فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
بازرگان و پسران, بازرگان و پسران پاورپوينت فصل دانایی و هوشیاری پایه پنجم دبستان, پاور پوینت دانایی و هوشیاری, پاور پوینت دانایی و هوشیاری پایه پنجم, پاور پوینت دانایی و هوشیاری پنجم, پاور پوینت درس 4 (بازرگان و پسران) فارسي خوانداري, پاور پوینت درس 4 بازرگان و پسران, پاور پوینت درس چهارم (بازرگان و پسران), پاور پوینت درس چهارم ف

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم فارسی خوانداری پایۀ پنجم دبستان  

پاورپوينت درس دهم فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاورپوينت درس نام نیکو فارسي خوانداري پايۀ پنجم دبستان
پاور پوینت درس 10 نام نیکو, پاور پوینت درس دهم (نام نیکو), پاور پوینت  درس دهم فارسي خوانداري, پاور پوینت درس دهم فارسي خوانداري پایه پنجم, پاور پوینت فصل چهارم فارسي خوانداري, پاور پوینت فصل چهارم فارسي خوانداري پایه پنجم دبستان, پاور پوینت فصل چهارم فارسي خوانداري پنجم, پاور پوینت نام آورن, پاور پوینت نام آورن پایه پنجم, پاور پوینت نام

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس پنجم علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی  

پاورپوينت درس پنجم علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی
پاورپوينت درس حرکت بدن علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی
پاورپوينت حرکت بدن,دانلود پاورپوينت حرکت بدن,دانلود پاورپوينت درس پنجم عوم تجربی,حرکت بدن,پاورپوينت درس پنجم علوم تجربی,پاور پوینت درس پنجم علوم تجربی پایه پنجم ,پاور پوینت درس پنجم علوم تجربی پایه پنجم ,خرید پاورپوينت درس پنجم علوم تجربی پایه پنجم ,پاورپوينت های جدید پایه پنجم دبستان سال تحصیلی 95,دانلود فصل حرکت بدن علوم تجربی پایه پنجم ,

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوينت درس پنجم مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوينت درس پنجم آسیب های اجتماعی٭ و پیشگیری از آنها اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
آسیب های اجتماعی٭ و پیشگیری از آنها, آسیب های اجتماعی٭ و پیشگیری از آنها پاورپوينت فصل نوجوانان و قانون پایه هشتم, پاور پوینت درس 5 (آسیب های اجتماعی٭ و پیشگیری از آنها) مطالعات اجتماعی, پاور پوینت درس پنجم (آسیب های اجتماعی٭ و پیشگیری از آنها), پاور پوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی, پاور پوینت

ادامه مطلب  

۶۵ نمونه سوال امتحان ریاضی فصل هفتم ریاضی پنجم دبستان ( آمار و احتمال )  

65 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل هفتم ریاضی پنجم دبستان ( آمار و احتمال )جمع آوری و نمایش داده ها نمودار ستونی نمودار خط شکسته نمودار دایره ای احتمال پرتاب تاس پرتاب سکه چرخنده و ... 15 صفحه ...دریافت فایلآمار و احتمال - 10000 نمونه سوال امتحان ریاضی , پژوهش و تحقیق
mix.sellfile.ir/prod-202875-38+نمونه+سوال+امتحانی+فصل+هفتم+کتاب+ریاضی+سوم+دبستان+_+آمار+و+احتمال.html‎Cached38 نمونه سوال امتحانی فصل هفتم کتاب ریاضی سوم دبستان - آمار و احتمال ... 65 نمونه
سوال ام

ادامه مطلب  

۶۵ نمونه سوال امتحان ریاضی فصل هفتم ریاضی پنجم دبستان ( آمار و احتمال )  

65 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل هفتم ریاضی پنجم دبستان ( آمار و احتمال )جمع آوری و نمایش داده ها نمودار ستونی نمودار خط شکسته نمودار دایره ای احتمال پرتاب تاس پرتاب سکه چرخنده و ... 15 صفحه ...دریافت فایلآمار و احتمال - 10000 نمونه سوال امتحان ریاضی , پژوهش و تحقیق
mix.sellfile.ir/prod-202875-38+نمونه+سوال+امتحانی+فصل+هفتم+کتاب+ریاضی+سوم+دبستان+_+آمار+و+احتمال.html‎Cached38 نمونه سوال امتحانی فصل هفتم کتاب ریاضی سوم دبستان - آمار و احتمال ... 65 نمونه
سوال ام

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوينت درس اول مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوينت درس تعاون (1) مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاور پوینت تعاون, پاور پوینت تعاونپایه هشتم, پاور پوینت تعاونمتوسطه, پاور پوینت درس 1 (تعاون (1)) مطالعات اجتماعی, پاور پوینت درس 1 تعاون (1), پاور پوینت درس اول (تعاون (1)), پاور پوینت درس اول مطالعات اجتماعی, پاور پوینت درس اول مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی, پاور پوینت فصل اول مطالعات اجتماعی, پاور پوینت فصل اول مطالع

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوينت درس دوم مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوينت درس تعاون (2)مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاور پوینت تعاون, پاور پوینت تعاون پایه هشتم, پاور پوینت تعاون متوسطه, پاور پوینت درس 2 (تعاون (2)) مطالعات اجتماعی, پاور پوینت درس 2 تعاون (2), پاور پوینت درس دوم (تعاون (2)), پاور پوینت درس دوم مطالعات اجتماعی, پاور پوینت درس دوم مطالعات اجتماعی پایه نهم, پاور پوینت فصل اول مطالعات اجتماعی, پاور پوینت فصل اول مطالعات اجتماع

ادامه مطلب  

مسابقات فوتسال  

تیم فوتسال دبستان توحید در مسابقات ناحیه 4 آموزش و پرورش اصفهان شرکت نمود
در این دوره 30 تیم از مدارس ابتدایی ناحیه 4 شرکت نموده اند
این تیم متشکل از 7 نفر از کلاس ششم ، 2 نفر از کلاس پنجم و 1 نفر از کلاس چهارم می باشد
اولین بازی در روز چهارشنبه 19 آبان با دبستان آیت اله خامنه ای بوده که تیم دبستان توحید با نتیجه 3 بر 1 بازی رو برد .
دومین
بازی نیز در روز پنج شنبه 20 آبان برگزار شد که علی رغم برتری آشکار تیم
دبستان توحید و موقعیت های فراوان از دست رفته

ادامه مطلب  

دانلود دانلود پاورپوینت انگیزش و رفتار (فصل پنجم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)  

پروردگارا به من کمک کن تا بدانم کلید خوشبختی خود را در اختیار . به من شجاعتی بده تا آرام بگیرم و با احساساتم روبرو شوم . به من بینشی بده تا روابطم را با دیگران بهبود بخشم .عنوان اصلی محصول : دانلود پاورپوينت انگیزش و رفتار (فصل پنجم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)سلام بر پژوهشگر گرامی ، شما برای دانلود فایل دانلود پاورپوينت انگیزش و رفتار (فصل پنجم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) به این صفحه هدایت شده اید.برای دانل

ادامه مطلب  

آموزش چند رسانه ای دروس کامل پنجم دبستان(اورجینال)  

آموزش چند رسانه ای دروس کامل پنجم دبستان(اورجینال)
دسته نرم افزار آموزشی زیردسته درسی
شماره مجوز:3742/4872 ثبت در کتابخانه ملی : 557/3948 شماره شناسنامه اثر : 27-208464-1 آموزش چند رسانه ای دروس کامل "پنجم دبستان" شامل دروس: ریاضی - آموزش قرآن - علوم تجربی - هدیه های آسمان، تعلیمات اجتماعی، بخوانیم و بنویسم بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی ! آموزش کامل دروس پنجم دبستان برترین مجموعه آموزشی بر اساس آخرین استانداردهای اموزشی - آموزش کلیه دروس به صورت چن

ادامه مطلب  

پنجم دبستان !  

امروز داشتم اینترنتی برگه تصحیح میکردم درسای مربوط به پنجم دبستان، یعنی عالیییی بودن بعضیااا 
*یعنی چقد غلط املایی و لفظی
عبور= ابور
نفوذ=نفوس
تلویزیون=تلوزیون


*آقا این یکیم برای تمام سوالا اینکارو کرده یه جمله می نوشت تموم جمله های بعدی  حتی اگه یه کلمه مشترک بود خط گذاشته بود :))

* این یکی هم تو قسمت پاسخ عین صورت سوالا رو نوشته بود :)خسته بود :))


*از این حرکتش خیلی خوشم اومد :)
یکی برای همین سوال در مورد انرژی حرکتی این مثالو زده بود :انسان و

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوينت درس ششم مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوينت درس قوّهٔ قضائیه مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاور پوینت درس 6 (قوّهٔ قضائیه) مطالعات اجتماعی, پاور پوینت درس 6 قوّهٔ قضائیه, پاور پوینت درس ششم (قوّهٔ قضائیه), پاور پوینت درس ششم مطالعات اجتماعی, پاور پوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی, پاور پوینت فصل سوم مطالعات اجتماعی, پاور پوینت فصل سوم مطالعات اجتماعی پایه نهم, پاور پوینت فصل سوم مطالعات اج

ادامه مطلب  

درخشش دانش آموزان طبسی در المپیاد ریاضی خوارزمی  

درخشش دانش آموزان طبسی در المپیاد ریاضی خوارزمی
۹ دانش آموز طبسی در المپیاد کشوری ریاضیدانان مؤسسه خوارزمی مقام برتر را کسب کردند.
المپیاد کشوری ریاضیدانان مؤسسه خوارزمی هر ماه به صورت کشوری برگزار می شود.
✔️ زهرا بخشی، زهرا حیدرزاده و زینب قادری در پایه سوم دبستان
✔️ فرزانه وفایی و وانیا زمانیان در پایه چهارم دبستان
✔️ آیلین نظری در پایه پنجم 
✔️ غزل ترابیان، ستاره جعفری و فاطمه فانی در پایه ششم دبستان
در المپیاد آذر ریاضیدانان مؤس

ادامه مطلب  

کتاب روش‌های آموزش ضرب و تقسیم  

به نام خدا.
کتاب آموزش ضرب اعداد در دبستان، شامل روش‌های نوین آموزش ضرب و تقسیم است که با توجه به کتب جدید دبستان نوشته شده و به شما یاد میده چطور به یک دانش‌آموز (بخصوص دانش‌آموز کلاس سوم دبستان)، ضرب و تقسیم رو به صورت قدم به قدم آموزش بدین. بجز ضرب اعداد طبیعی، روشهای آموزش ضرب اعداد کسری و اعشاری هم در این کتاب مطرح شده که دانش‌آموزان، در کتابهای پنجم و ششم به آن‌ها نیاز دارند.
مطالعه‌ی این کتاب رو به تمام کسانی که با دانش‌آموزان دبستا

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی اول دبستان - بخش 7 تا 12  

پاورپوينت ریاضی اول دبستان - بخش 7 تا 12
با سلام خدمت شما دوستان و همراهان عزیز درس استور ، ما پکیج پاورپوينت ریاضی اول دبستان در 2 بخش 1تا 6 و 7 تا 12براتون آماده کردیم که این محصول فقط پکیج پاورپوينت ریاضی بخش 7 تا 12 هست . این پکیج شامل 5 پاورپوينت میباشد : بخش 7 درس هفتمبخش 8 درس هشتمبخش 9 درس نهمبخش 11 درس یازدهمبخش 12 درس دوازدهمخب دوستان عزیز درس استور ، این پاورپوينت برای معلمان پایه اول دبستان و هم دانش آموزان خوب است و هم معلمان میتوانند که ا ...


ادامه مطلب  

دانلود رایگان pdf کتاب فارسی (مهارت های خوانداری) چهارم دبستان سال تحصیلی 95-96  

دوستان گرامی سلام،
ورود شما را به بخش آموزگار پایه ششم خوش آمد می گویم.
 
در زیر لینک فایل PDF  کتاب فارسي (مهارت های خوانداري) پایه چهارم سال تحصیلی 96-95 را قرار داده ام که می توانید دانلود و استفاده نمایید:
برای دریافت فایل بخشی از کتاب، روی موضوع مورد نظر کلیک کنید: 
مقدمه

 
812.4 کیلوبایت

بخش اول
1.67 مگابایت

بخش دوم
1.69 مگابایت

بخش سوم
1.52 مگابایت

بخش چهارم
349.44 کیلوبایت

بخش پنجم
1.44 مگابایت

بخش ششم
1.58 مگابایت

بخش هفتم
2.19

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس اول علوم تجربی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوينت درس اول علوم تجربی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوينت درس مخلوط و جدا سازی مواد علوم تجربی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاور پوینت درس 1 مخلوط و جدا سازی مواد, پاور پوینت درس اول (مخلوط و جدا سازی مواد), پاور پوینت درس اول علوم تجربی, پاور پوینت درس اول علوم تجربی پایه متوسطه, پاور پوینت درس اول علوم تجربی پایه هشتم, پاور پوینت فصل اول علوم تجربی, پاور پوینت فصل اول علوم تجربی پایه متوسطه, پاور پوینت فصل اول علوم تجربی پایه هشتم, پاور پو

ادامه مطلب  

1 - دبستان بوستان لویزان  

دبستان بوستان لویزان  
سال تاسیس این دبستان به سال 1316 شمسی برمیگردد . 

دانش آموز سمت راست تصویر دکتر مصطفی رضائیان میباشد . نفرات حاضر در تصویر : نفر اول از سمت چپ مرحوم باقری مدیر دبستان و دیگر نفرات بازرسین اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 میباشند .

ادامه مطلب  

مسابقات بسکتبال مدارس ابتدایی دختران منطقه17  

با سلام 
 مسابقات بسکتبال مدارس ابتدایی دختران منطقه 17  به سرپرستی خانم معصومه سلمانی و با حضور 8 تیم از مدارس : 
22 بهمن _13 آبان_ شاهد گل نرگس _  17 شهریور_شهدای گمنام_شهید اسدی -شهید رجبی_ و ایثار 
برگزار گردید 
مقام اول دبستان شهدای گمنام
مقام دوم دبستان شاهد گل نرگس 
مقام سوم دبستان 13 آبان 
د.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

ریاضی چهارم – ۱۹ آزمون با ۱۷۰ نمونه سوال امتحان ریاضی از کل کتاب ریاضی چهارم دبستان  

ریاضی چهارم - 19 آزمون با 170 نمونه سوال امتحان ریاضی از کل کتاب ریاضی چهارم دبستان 19 آزمون ارزشیابی دوره ای 170 نمونه سوال ریاضی ارزشیابی فصل به فصل آماده سازی جهت آزمون پایان سال کلیه فصول کتاب درسی چهارم دبستان ...دریافت فایلریاضی چهارم - 19 آزمون با 170 نمونه سوال امتحان ریاضی از کل کتاب ...
filekhone.blogsky.com/.../ریاضی-چهارم-19-آزمون-با-170-نمونه-سوال-امتحان-ریاضی-از-کل-کتاب-ریاضی-چهارم-دبستان‎Cached27 سپتامبر 2016 ... 19 آزمون ارزشیابی دوره ای. 170 نمونه س

ادامه مطلب  

ریاضی چهارم – ۱۹ آزمون با ۱۷۰ نمونه سوال امتحان ریاضی از کل کتاب ریاضی چهارم دبستان  

ریاضی چهارم - 19 آزمون با 170 نمونه سوال امتحان ریاضی از کل کتاب ریاضی چهارم دبستان 19 آزمون ارزشیابی دوره ای 170 نمونه سوال ریاضی ارزشیابی فصل به فصل آماده سازی جهت آزمون پایان سال کلیه فصول کتاب درسی چهارم دبستان ...دریافت فایلریاضی چهارم - 19 آزمون با 170 نمونه سوال امتحان ریاضی از کل کتاب ...
filekhone.blogsky.com/.../ریاضی-چهارم-19-آزمون-با-170-نمونه-سوال-امتحان-ریاضی-از-کل-کتاب-ریاضی-چهارم-دبستان‎Cached27 سپتامبر 2016 ... 19 آزمون ارزشیابی دوره ای. 170 نمونه س

ادامه مطلب  

مسابقات والیبال مدارس ابتدایی دختران  

بسمه تعالی
مسابقات والیبال مدارس ابتدایی دختران منطقه به سرپرستی خانم شهره ترک در سالن شهابی فر برگزار گردید.
نتایج:
مقام اول : دبستان شهدای گمنام با مربیگری خانم نجمه صادقیان
مقام دوم: دبستان 22 بهمن با مربیگری خانم معصومه سلمانی 
مقام سوم : دبستان شهید رجبی با مربیگری خانم لاله تقی پور
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

مهر و مدرسه  

روز اول مدرسه حال و هوای خودش را دارد. کلاس اول باشی یا آخر فرقی نمی کند، آن روز برای توست. یک روز کاملن متفاوت. دوازده بار فرصت تجربه این روز تکرار نشدنی را داری. چند سالی است که روز اول مهر را با دانش آموزان دبستان شیخ فضل الله نوری انارستان شروع می کنم. هنوز هم این روز حال و هوای خودش را دارد حتا برای من که سال هاست از آن دوازدگانه می گذرد.
عکس از راست به چپ: عبدالحسین (علی) کلاس اول، محمد طاهر کلاس ششم، فرزاد کلاس پنجم، آریا کلاس پنجم و آرش کلاس

ادامه مطلب  

لوگوی دبستان هوشمند توحید  

لوگو به سفارش دبستان پسران هوشمند غیردولتی توحید اصفهان
اولین دبستان غیردولتی ناحیه 4 بزرگترین ناحیه آموزش و پرورش اصفهان
در این نشان از فرمایش مقام عظمای ولایت که به دانش آموزان توصیه نمودند بهره گرفته شده است
تحصیل ، تهذیب ، ورزش

ادامه مطلب  

نمونه سوال مفاهیم روش تدریس قرآن در پیش دبستان و دبستان  

نمونه سوال مفاهیم روش تدریس قرآن در پیش دبستان و دبستان


نمونه سوال مفاهیم روش تدریس قرآن در پیش دبستان و دبستان

دانلود فایل* به 5 کاربرکه بیشترین امتیاز رو تا 22 بهمن کسب نمایند، بدون قرعه کشی جوایزه نقدی اهدا خواهد شد.
* به کاربری که بیشترین افراد رو به سامانه معرفی کند، جایزه وِیژه کمپ یار تعلق خواهد گرفت.
* به سه کاربری که تا عید نوروز، یشترین پاسخ صحیح داده باشند جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.
انواع جایزه نقدی در یک قدمی شما

بر

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوينت درس هفتم مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوينت درسارتباط و رسانه مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
ارتباط و رسانه, ارتباط و رسانه پاورپوينت فصل عصر ارتباطات پایه هشتم, ارتباط و رسانه پاورپوينت فصل فصل عصر ارتباطات, ارتباط و رسانه پاورپوينت فصل نقش دولت در ادارهٔ کشور, پاور پوینت درس 7 (ارتباط و رسانه) مطالعات اجتماعی, پاور پوینت درس 7 ارتباط و رسانه, پاور پوینت درس هفتم (ارتباط و رسانه), پاور پوینت درس هفتم مط

ادامه مطلب  

پاورپوینت آموزش جدول مکانی در ریاضی پایه پنجم ابتدایی  

پاورپوينت آموزش جدول مکانی در ریاضی پایه پنجم ابتدایی
دانلود پاورپوينت_آموزش_ریاضی_به_دانش_آموزان_پایه پنجم
دسته بندی


پاورپوينت
بازدید ها


31
فرمت فایل
ادامه مطلب  

90 نمونه سوال ریاضی فصل دوم کتاب ریاضی پنجم دبستان - کسر ( جدید التالیف)  

90 نمونه سوال ریاضی فصل دوم کتاب ریاضی پنجم دبستان - کسر ( جدید التالیف)
نمونه سوال گلچین شده امتحان ریاضی مدارس کل کشور پنجم دبستان

دسته بندی
آزمون ارشد

فرمت فایل
pdf

حجم فایل
1724 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل
14


90 نمونه سوال ریاضی فصل دوم کتاب ریاضی پنجم دبستان
 
نگران نباشید

نشان دادن کسرها با شکل - جمع و تفریق کسرها - ضرب و تقسیم کسرها - کسرهای بزرگتر از یک - تبدیل کسر به عدد مخلوط و برعکس - ساده کردن کسرها - تقسیم کسرها - جمع و تفریق اعد

ادامه مطلب  

خرید و دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی زارع  

دانلود پاورپوينت فصل پنجم کتاب رفتار سازمانی رابینز و جاج، ترجمه مهدی زارع، در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش. توضیحات: فایل پاورپوينت حاوی 20 اسلاید است که با Design و Transition های بسیار زیبا طراحی شده و با عکس های ارائه شده در download2019

ادامه مطلب  

دانلود فیلم ساکن طبقه پنجم دوبله فارسی  

دانلود فیلم 5 Flights Up دوبله فارسي با لینک مستقیم دانلود دوبله فارسي فیلم ساکن طبقه پنجم 2014 با کیفیت عالی 720p پخش در شبکه خانگی سانسور شده دوبله موسسه سینما 24 دانلود فیلم ساکن طبقه پنجم دوبله فارسي ژانر : درام محصول : 2014 آمریکا امتیاز : 10/6.1 زبان: دوبله فارسي کیفیت: BluRay 720p کارگردان : […]مطالب کپی شده اند و با ذکر منبع قرار داده میشوند. اگر مطلبی مخالف قوانین و شعونات اسلامی باشد از طریق نظرات همان مطلب به ما اطلاع دهید. برای مشاهده ی کامل مطلب روی لی

ادامه مطلب  

نمونه سوال از تعلیمات اجتماعی پنجم نوبت اول  

امروز یک آزمون از درس تعلیمات اجتماعی پنجم برای شما عزیزان اماده کرده ایم
 
امیدواریم مورد تایید شما واقع شود
سعی ما بهبود عملکرد فرزند شما
دبستان پسرانه شهربانو یزد

 برای دانلود نمونه سوال اینجا کلیک کنید


 

 
دبستان پسرانه شهربانو یزد

ادامه مطلب  

بررسی صفحات 102-98 کتاب ریاضی ششم چاپ 95-96  

تدریس خصوصی ریاضی ششم دبستان در تهرانلینک منبع و پست :بررسی صفحات 102-98 کتاب ریاضی ششم چاپ 95-96http://www.riazi6.ir/post/50

بررسی صفحات 102-98 کتاب ریاضی ششم چاپ 95-96

www.riazi6.ir/post/50
Cached
Translate this pageSep 12, 2016 - آموزشگاه مدرس خوب با بیش از 12 سال تجربه در زمینه تدریس خصوصی و مشاوره با همکاری اساتید دانشگاه، دبیران رسمی آماده ارایه خدمات به شما دانش ...

بررسی صفحات 102 98 کتاب ریاضی ششم چاپ 95 96

riazi6.rozblog.com/.../بررسی-صفحات-102-98-کتاب-...
Cached
Translate this pageآموزشگاه مدرس خوب با بیش از 12

ادامه مطلب  

برگزاری مسابقات شطرنج دانش آموزی دوره ابتدایی در اوز  

با همکاری اداره آموزش و پرورش و هیات شطرنج اوز یک دوره مسابقه شطرنج بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدائی در کانون شطرنج اوز برگزار شد.
در این مسابقات که با حضور جمعی از مسئولان آموزش و پرورش اوز، مربیان ورزش مدارس ، رییس اداره ورزش و جوانان اوز و رییس هیات شطرنج اوز برگزار شد، 50 دانش آموز دختر و پسر از 9 دبستان ابتدائی اوز حضور داشتند و در 5 دور رقابت کردند ؛
در پایان این مسابقات ، مانی کریما از دبستان غیر انتفاعی زارع ، و محمد شبانی از دبس

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 19 مطالعات هشتم  

برای دانلود پاورپوينت درس 19 مطالعات هشتم بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.
 
مطالب کپی شده اند و با ذکر منبع قرار داده میشوند. اگر مطلبی مخالف قوانین و شعونات اسلامی باشد از طریق نظرات همان مطلب به ما اطلاع دهید. برای مشاهده ی کامل مطلب روی لینک زیر کلیک کنید !لینک منبع و پست :پاورپوينت درس 19 مطالعات هشتمhttp://fatemehsafoor.blogfa.com/post/90

درس نوزدهم مطالعات اجتماعی هشتم : ایران مهر62

iranmehr62.ir/?p=396
Cached

Similar
Translate this pageDec 27, 2014 - وی‍ژگی های منطقه جنوب غرب آسیا(درس

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوينت درس سوم مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوينت درس ساختار و تشکیلات دولت مطالعات اجتماعی پايۀ هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوينت ساختار و تشکیلات دولت, دانلود درس ساختار و تشکیلات دولت, دانلود درس ساختار و تشکیلات دولت پایه متوسطه, دانلود درس ساختار و تشکیلات دولت پایه هشتم متوسطه, دانلود درس سوم پایه متوسطه ساختار و تشکیلات دولت, دانلود درس سوم پایه هشتم ساختار و تشکیلات دولت, دانلود درس سوم پایه هشتم متوسطه ساختار و

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی - فصل دوم  

پاورپوينت ریاضی پنجم ابتدایی - فصل دوم

پاورپوينت ریاضی پنجم ابتدایی - فصل دوم به تعداد 8 فایل و 55اسلاید تهیه شده توسط معلمین مجرب و کارکشته مدارس نمونه کشوری ... ...
دریافت فایل

تحقیق,پروژه,مقاله,گزارش کار,فایل فلش,سورس,اندروید,مهندسی

ادامه مطلب  

دروس طلایی ششم دبستان: علوم تجربی، تفکر و پژوهش، فارسی  

 
 


 
97 results(0.63 seconds) 


Search Results


دروس طلایی ششم دبستان: علوم تجربی، تفکر و پژوهش، فارسي ...

www.faraketab.ir/archive/search/view/id/669057

Translate this page
دروس طلایی ششم دبستان: علوم تجربی، تفکر و پژوهش، فارسي خوانداري . ... عنوان روی جلد: دروس طلایی کاملترین راهنمای دروس گام به گام ششم دبستان علوم تجربی، ...


معلم کلاس ششم - تفکر و پژوهش

6sheshom6.blogfa.com/category/8
Translate this page
کلاس مهربانی · کهکشان طلایی .... دانلود PDF کتاب‌های درسی پایه ششم دبس

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس یازدهم فارسی پایه هشتم دورۀ اول متوسطه  

پاورپوينت درس یازدهم فارسي پایه هشتم دورۀ اول متوسطه
پاورپوينت درس پرچم داران فارسي پایه هشتم دورۀ اول متوسطه
دانلود پاورپوينت پرچم داران,دانلود پاورپوينت درس یازدهم فارسي هشتم,دانلود پاورپوينت درس یازدهم فارسي,دانلود پاورپوينت فصل نام ها و یادها,پاورپوينت درس پرچم داران,دانلود پاورپوينت درس پرچم داران,پاورپوينت فصل نام ها و یادها,پرچم داران,نام ها و یادها,پاورپوينت درس یازدهم فارسي پایه متوسطه, پاورپوينت درس یازدهم فارسي پایه هشتم, پ

ادامه مطلب  

پیک نوروزی پایه اول ابتدایی 1396  

پیک نوروزی پایه اول ابتدایی 1396
دانلود فایل پیک نوروزی سال 1396 ویژه کلاس اول ابتدایی در قالب فایل PDF با بهترین کیفیت با قابلیت چاپ،مناسب جهت استفاده دانش آموزان اول دبستان.

کلمات کلیدی:
فقط مدرسه - پیک نوروزی پایه اوّل ابتداییفقط مدرسه - پیک نوروزی پایه اوّل ابتدایی - درس معلم ار بود زمزمه محبتی جمعه به مکتب ... دسته بندی موضوعی: کلاس اول فقط مدرسه، کلاس سوم فقط مدرسه، چندپایه، نرم ...پیک بهاری پایه اول دبستان دوره ابتدایی نوروز 94 - فایر فایل|FireFile

ادامه مطلب  

داستان جالب از کتاب فارسی دبستان سال 1324  

یك متن خیلى جالب از كتاب فارسى دبستان سال 1324 ، رو در وصف مقام مادر واسم خیلی جالب به نظر رسید و گفتم شمام بی نصیب نمونین :) و ای کاش اینگونه درسها هیچوقت از کتابامون حذف نمیشدن !
برای خواندن داستان در ادامه ی مطلب با ما همراه باشید . . .مجله مجازی تیونر

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 16 مطالعات هشتم  

برای دانلود پاورپوينت درس 16 مطالعات هشتم بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.
 
مطالب کپی شده اند و با ذکر منبع قرار داده میشوند. اگر مطلبی مخالف قوانین و شعونات اسلامی باشد از طریق نظرات همان مطلب به ما اطلاع دهید. برای مشاهده ی کامل مطلب روی لینک زیر کلیک کنید !لینک منبع و پست :پاورپوينت درس 16 مطالعات هشتمhttp://fatemehsafoor.blogfa.com/post/87

درس شانزدهم مطالعات اجتماعی هشتم : ایران مهر62

iranmehr62.ir/?p=358
Cached

Similar
Translate this pageDec 27, 2014 - درس شانزدهم مطالعات اجتماعی هشتم.

ادامه مطلب  

تودیع و معارفه در دبستان دستغیب شهر آبسرد  

روز گذشته و طی دو مراسم جداگانه و با حضور مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان دماوند و معاون آموزشی ایشان از خدمات مدیران سابق دبستان شهید دستغیب آبسرد و هنرستان کاردانش حضرت زینب(س)شهرستان دماوند تقدیر بعمل آمده و مدیران جدید این واحدهای آموزشی معرفی شدند.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >