طرح توجیهی تولید بخاری گاز سوز10 مسابقه برتر برنامه نویسی جهان  

مسابقات برنامه نویسی بهترین فرصت برای افرادی است که می‌خواهند مهارت خود را در کد نویسی بسنجند. برگزاری این مسابقات بیشتر از آنکه روی برد و باخت افراد تمرکز کند، موقعیتی را فراهم می‌کند که شرکت کنندگان بتوانند استعداد خود را در حل مسائل برنامه نویسی محک بزنند. این ویژگی تمایز مهمی میان مسابقات برنامه نویسی و المپیاد های کامپیوتری ایجاد می‌کند. برخلاف المپیاد های کامپیوتری که هدف نهایی آن برد و باخت است، در مسابقات برنامه نویسی هدف شرکت د

ادامه مطلب  

10 مسابقه برتر برنامه نویسی جهان  

مسابقات برنامه نویسی بهترین فرصت برای افرادی است که می‌خواهند مهارت خود را در کد نویسی بسنجند. برگزاری این مسابقات بیشتر از آنکه روی برد و باخت افراد تمرکز کند، موقعیتی را فراهم می‌کند که شرکت کنندگان بتوانند استعداد خود را در حل مسائل برنامه نویسی محک بزنند. این ویژگی تمایز مهمی میان مسابقات برنامه نویسی و المپیاد های کامپیوتری ایجاد می‌کند. برخلاف المپیاد های کامپیوتری که هدف نهایی آن برد و باخت است، در مسابقات برنامه نویسی هدف شرکت د

ادامه مطلب  

مهریه قهریه نیست  

 با سلام وادب استاد ارجمند مطلب زیبایی بود (موضوع مهریه)بحران مهریه  در ایران حقیقت ثابت شده ای است که دادگاه های خانواده گواه این موضوع هستند البته باور های غلط در این میان بین مردم حاکم است که عبارتند از :1.مهریه را کی داده کی گرفته!2.مهریه سنگین مرد نشانه عشق به زنه!3.ضامن خوشبختی زن مهریه اوست 4.زنی که مهر اش پایینه حرمت و عزت اش پیش مرد کمتره و احتمال خیانت داره5.مهریه سنگین نشانه اعتماد بفس و فخر خانم به بقیهاست با توجه به این پیش فرض ها نظر

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1