رزمایش محمد رسول الله ارتش گزارش نهاییواحد منابع حرارتی  

واحد کار منابع حرارتیهدف:چگونگی پیدایش آتش در زندگی انسانها ی اولیه ،چگونگی ایجاد آتش. ،
استفاد آتش در زمان قدیم(کرسی , پخت وپز, حمام, کوره, نانوایی. .)
چگونه آتش را خاموش کنیم 
به آتوی داغ دست نزنیم
به غذای روی اجاق گاز دست نزنیم 
به آتش دست نزنیم
شما ره اتش نشانی 125
مفهوم جوش , داغ

ادامه مطلب  

انواع تفکر  

تفکر
افکاری که در ذهن ما قرار گرفته و کنترل ما را به دست گرفته اند در سه
گروه زیر قرار می گیرند:
1.      افکار بد: افکاری که خودمان می دانیم منفی هستند و سعی می کنیم از شر
آنها خلاص شویم. مثل افسردگی، وسواس فکری، افکار منفی و خود کم بینی و ...
2.      افکار جمعی: افکاری که متعلق به گروهی است که خود را عضو آن می دانیم
و نسبت به آن تعصب داریم. مثل مذهب، ملیت و قومیت، زبان، طرفداری حزب سیاسی، تیم
ورزشی و ... .
3.      افکار فردی: افکاری که آن ها را مختص خودم

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1