دانلود بازی استراتژیک ایرانی زاراوان Xaravan 0.40جواب معمای شرلوک هلمز و شطرنج  

همانطور که ملاحظه میکنید سفید تنها یک رخ و سیاه دو رخ و یک فیل خود را از دست داده است. رخ جناح وزیرو فیل جناح شاه سیاه امکان بیرون آمدن نداشته اند بنابر این در جا شکار شده اند.هر دو طرف یک پیاده دوبل دارند که نشان از زدن رخ حریف دارد.ابتدا کدام رخ گرفته شده است؟ به سادگی می توان دریافت که ابتدا رخ سفید در خانه g5 گرفته شده و راه برای بیرون آمدن رخ سیاه باز شده است . اما کدام رخ؟ رخ a1 امکان بیرون آمدن نداشته پس رخ جناح شاه سفید در g5 گرفته شده است. سپس

ادامه مطلب  

امانت  

نمی دونم شده از کسی چیزی رو به امانت گرفته باشید یا نه؟! حتما اگه گرفته باشید این حرفام و خوب متوجه می شید که وقتی که یک چیزی رو به امانت می گیرید دو جور می تونید با اون شی یا هرچیزی که گرفتید می تونید رفتار کنید یا سالم و همون طور که هست به فرد تحویل می دهید یا این که تعهد نداری! و موقعی که می خوای تحویل صاحبش بدی شرمنده ای..البته شرمندگی معمولا این افرادی که این طوری هستند شرمندگیم ندارند و خیلی گستاخانه صحبت می کنند...و حق را خودشان می دانند...هد

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1